Xổ số miền Trung ngày 16-05-2023

XSMT » XSMT Thứ ba » XSMT 16-05-2023
Đắc Lắc Quảng Nam
G8
10
21
G7
388
196
G6
2706
8791
6723
6061
9268
2401
G5
9879
3326
G4
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
G3
70841
77548
65910
01370
G2
47626
92656
G1
92326
42234
ĐB
290213
344582
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 06 08 - 01
1 13 - 10 10
2 26 - 23 - 26 - 29 26 - 21
3 34 - 36 - 38
4 41 - 48
5 56 - 55 - 57 - 58
6 62 - 63 61 - 68
7 78 - 79 70
8 85 - 88 82 - 84
9 94 - 90 - 91 96
Đuôi Đắc Lắc Quảng Nam
0 90 - 10 10 - 70
1 41 - 91 61 - 01 - 21
2 62 82
3 13 - 23 - 63
4 94 34 - 84
5 85 55
6 26 - 06 - 26 56 - 26 - 36 - 96
7 57
8 48 - 78 - 88 58 - 08 - 38 - 68
9 29 - 79

Xổ số miền Trung ngày 15-05-2023

XSMT » XSMT Thứ hai » XSMT 15-05-2023
Thừa Thiên Huế Phú Yên
G8
27
46
G7
105
929
G6
9998
8533
3437
3800
7922
9427
G5
2331
5368
G4
67759
92640
63844
60587
29167
08045
90415
68197
89405
79529
88466
38058
90254
45655
G3
74357
33155
71723
71451
G2
09348
72872
G1
91838
26828
ĐB
331454
398038
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 05 05 - 00
1 15
2 27 28 - 22 - 23 - 27 - 29 - 29
3 38 - 31 - 33 - 37 38
4 48 - 40 - 44 - 45 46
5 54 - 55 - 57 - 59 51 - 54 - 55 - 58
6 67 66 - 68
7 72
8 87
9 98 97
Đuôi Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 40 00
1 31 51
2 72 - 22
3 33 23
4 54 - 44 54
5 55 - 05 - 15 - 45 05 - 55
6 66 - 46
7 57 - 27 - 37 - 67 - 87 97 - 27
8 38 - 48 - 98 38 - 28 - 58 - 68
9 59 29 - 29

Xổ số miền Trung ngày 14-05-2023

XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 14-05-2023
Gia Lai Ninh Thuận
G8
61
89
G7
195
945
G6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
G5
3778
3121
G4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
G3
47500
86478
34293
51414
G2
42785
06540
G1
06414
61385
ĐB
701483
320593
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00 - 01 - 05 04
1 14 - 15 14 - 13
2 21 21
3 32
4 40 - 44 - 45
5 54 - 59
6 69 - 61 66 - 68
7 78 - 78 - 79 77 - 78
8 83 - 85 85 - 89 - 89
9 93 - 90 - 95 - 95 93 - 93
Đuôi Gia Lai Ninh Thuận
0 00 - 90 40
1 01 - 21 - 61 21
2 32
3 83 - 93 93 - 13 - 93
4 14 14 - 04 - 44 - 54
5 85 - 05 - 15 - 95 - 95 85 - 45
6 66
7 77
8 78 - 78 68 - 78
9 69 - 79 89 - 59 - 89

Xổ số miền Trung ngày 13-05-2023

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 13-05-2023
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông Gia Lai Ninh Thuận
G8
57
19
35
61
89
G7
568
998
503
195
945
G6
6626
6289
8216
0941
5293
1634
0298
1335
1725
4279
4690
1621
3289
6178
5459
G5
3999
5305
9343
3778
3121
G4
11549
51709
54851
39292
81549
84711
73895
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
10273
72061
50794
71818
17410
09123
30180
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
G3
17872
53843
38785
33230
92245
39793
47500
86478
34293
51414
G2
86258
74780
71109
42785
06540
G1
17640
30487
61377
06414
61385
ĐB
161597
767453
709040
701483
320593
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông Gia Lai Ninh Thuận
0 09 05 09 - 03 00 - 01 - 05 04
1 11 - 16 19 18 - 10 14 - 15 14 - 13
2 26 20 23 - 25 21 21
3 30 - 34 35 - 35 32
4 40 - 43 - 49 - 49 49 - 41 40 - 43 - 45 40 - 44 - 45
5 58 - 51 - 57 53 54 - 59
6 68 62 61 69 - 61 66 - 68
7 72 70 - 70 77 - 73 78 - 78 - 79 77 - 78
8 89 87 - 80 - 80 - 85 80 83 - 85 85 - 89 - 89
9 97 - 92 - 95 - 99 97 - 93 - 98 93 - 94 - 98 93 - 90 - 95 - 95 93 - 93
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông Gia Lai Ninh Thuận
0 40 80 - 20 - 30 - 70 - 70 - 80 40 - 10 - 80 00 - 90 40
1 51 - 11 41 61 01 - 21 - 61 21
2 72 - 92 62 32
3 43 53 - 93 93 - 03 - 23 - 43 - 73 83 - 93 93 - 13 - 93
4 34 94 14 14 - 04 - 44 - 54
5 95 85 - 05 45 - 25 - 35 - 35 85 - 05 - 15 - 95 - 95 85 - 45
6 26 - 16 66
7 97 - 57 87 - 97 77 77
8 58 - 68 98 18 - 98 78 - 78 68 - 78
9 49 - 09 - 49 - 89 - 99 49 - 19 09 69 - 79 89 - 59 - 89

Xổ số miền Trung ngày 12-05-2023

XSMT » XSMT Thứ sáu » XSMT 12-05-2023
Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
61
89
96
53
66
G7
195
945
488
256
662
G6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
9347
7950
8646
5202
0072
8465
6504
8542
3376
G5
3778
3121
8063
1018
7603
G4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
42614
83063
00344
35773
15742
60098
05444
95846
41350
44956
02509
47488
56852
56256
93708
55090
74658
74314
40223
95657
22246
G3
47500
86478
34293
51414
69096
93345
62277
14769
46918
55421
G2
42785
06540
01830
75791
34080
G1
06414
61385
83816
93532
65391
ĐB
701483
320593
381981
233338
452004
Đầu Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00 - 01 - 05 04 09 - 02 04 - 03 - 04 - 08
1 14 - 15 14 - 13 16 - 14 18 18 - 14
2 21 21 21 - 23
3 32 30 38 - 32
4 40 - 44 - 45 45 - 42 - 44 - 44 - 46 - 47 46 46 - 42
5 54 - 59 50 50 - 52 - 53 - 56 - 56 - 56 58 - 57
6 69 - 61 66 - 68 63 - 63 69 - 65 62 - 66
7 78 - 78 - 79 77 - 78 73 77 - 72 76
8 83 - 85 85 - 89 - 89 81 - 88 88 80
9 93 - 90 - 95 - 95 93 - 93 96 - 96 - 98 91 91 - 90
Đuôi Gia Lai Ninh Thuận Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00 - 90 40 30 - 50 50 80 - 90
1 01 - 21 - 61 21 81 91 91 - 21
2 32 42 32 - 02 - 52 - 72 42 - 62
3 83 - 93 93 - 13 - 93 63 - 63 - 73 53 23 - 03
4 14 14 - 04 - 44 - 54 14 - 44 - 44 04 - 04 - 14
5 85 - 05 - 15 - 95 - 95 85 - 45 45 65
6 66 16 - 46 - 96 - 96 46 - 56 - 56 - 56 46 - 66 - 76
7 77 47 77 57
8 78 - 78 68 - 78 98 - 88 38 - 18 - 88 18 - 08 - 58
9 69 - 79 89 - 59 - 89 69 - 09
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Thứ sáu, Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Sổ mơ