Xổ số miền Trung ngày 10-05-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 10-05-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
33
74
71
27
G7
186
810
202
664
G6
9719
4070
6783
4359
5199
7422
9665
5314
5157
8576
0365
5688
G5
1218
0611
9671
7274
G4
15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818
86902
23949
49870
77642
70613
30210
29499
17919
43123
97351
55206
48449
01939
27019
38227
52960
60719
20236
63731
54639
85825
G3
54469
57616
37080
19533
34663
67456
14279
01542
G2
91000
94672
02971
83212
G1
62574
24408
98571
36263
ĐB
997962
661518
663950
908812
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 08 08 - 02 06 - 02
1 16 - 14 - 18 - 18 - 19 18 - 10 - 10 - 11 - 13 19 - 14 - 19 12 - 12 - 19
2 22 23 27 - 25 - 27
3 35 - 33 33 39 36 - 31 - 39
4 49 - 42 49 42
5 50 59 50 - 51 - 56 - 57
6 62 - 61 - 69 63 - 65 63 - 60 - 64 - 65
7 74 - 70 72 - 70 - 74 71 - 71 - 71 - 71 79 - 74 - 76
8 86 - 83 - 86 80 88
9 99 - 99
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 50 - 70 80 - 10 - 10 - 70 50 60
1 61 11 71 - 51 - 71 - 71 - 71 31
2 62 72 - 02 - 22 - 42 02 12 - 12 - 42
3 83 - 33 33 - 13 63 - 23 63
4 74 - 14 74 14 74 - 64
5 35 65 25 - 65
6 16 - 86 - 86 56 - 06 36 - 76
7 57 27 - 27
8 08 - 18 - 18 18 - 08 88
9 69 - 19 49 - 59 - 99 - 99 19 - 19 - 39 - 49 79 - 19 - 39

Xổ số miền Trung ngày 03-05-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 03-05-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
36
86
15
94
G7
927
617
296
897
G6
8059
9337
3616
6712
1949
2221
6826
1141
6254
0813
0724
7669
G5
1921
4173
6403
9234
G4
39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326
39764
57078
68349
21210
84388
12225
24181
55842
06833
45327
78650
29073
83977
09499
83766
15885
97728
31727
21956
04606
79197
G3
86578
75718
41290
58761
50612
35422
13596
39862
G2
43699
62529
14404
73216
G1
76642
68750
21380
92083
ĐB
498688
336021
835919
173600
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04 - 03 00 - 06
1 18 - 13 - 16 10 - 12 - 17 19 - 12 - 15 16 - 13
2 26 - 21 - 27 21 - 21 - 25 - 29 22 - 26 - 27 28 - 24 - 27
3 30 - 36 - 37 33 34
4 42 - 48 49 - 49 42 - 41
5 59 - 59 50 50 - 54 56
6 61 - 64 62 - 66 - 69
7 78 - 79 78 - 73 73 - 77
8 88 88 - 81 - 86 80 83 - 85
9 99 - 98 90 99 - 96 96 - 94 - 97 - 97
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 30 50 - 10 - 90 80 - 50 00
1 21 21 - 21 - 61 - 81 41
2 42 12 12 - 22 - 42 62
3 13 73 33 - 03 - 73 83 - 13
4 64 04 - 54 34 - 24 - 94
5 25 15 85
6 26 - 16 - 36 86 26 - 96 16 - 06 - 56 - 66 - 96
7 37 - 27 17 27 - 77 27 - 97 - 97
8 88 - 18 - 48 - 78 - 98 78 - 88 28
9 99 - 59 - 59 - 79 29 - 49 - 49 19 - 99 69

Xổ số miền Trung ngày 26-04-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 26-04-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
03
56
20
64
G7
905
454
347
384
G6
7401
5702
3702
8224
4202
8434
9587
5926
3446
6705
5345
6216
G5
2346
6453
1033
1346
G4
62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804
02585
24865
14789
41426
35199
58914
20142
96366
26457
28194
92086
16299
84381
45729
79241
83997
63403
62948
26834
68362
67108
G3
31080
04540
09731
12920
38577
92049
34944
76599
G2
80100
29627
31410
87067
G1
04271
08545
75412
19122
ĐB
626057
510739
304673
576692
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 01 - 02 - 02 - 03 - 04 - 05 - 05 02 03 - 05 - 08
1 14 14 12 - 10 16
2 27 - 20 - 24 - 26 29 - 20 - 26 22
3 39 - 31 - 34 33 34
4 40 - 46 45 - 42 49 - 46 - 47 44 - 41 - 45 - 46 - 48
5 57 - 50 53 - 54 - 56 57
6 65 66 67 - 62 - 64
7 71 73 - 77
8 80 85 - 89 86 - 81 - 87 84
9 98 - 90 - 94 99 94 - 99 92 - 97 - 99
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 40 - 50 - 80 - 90 20 10 - 20
1 71 - 01 31 81 41
2 02 - 02 42 - 02 12 92 - 22 - 62
3 03 53 73 - 33 03
4 14 - 04 - 94 14 - 24 - 34 - 54 94 44 - 34 - 64 - 84
5 05 - 05 45 - 65 - 85 05 - 45
6 46 26 - 56 66 - 26 - 46 - 86 46 - 16
7 57 27 77 - 47 - 57 - 87 67 - 97
8 98 48 - 08
9 39 - 89 - 99 49 - 29 - 99 99

Xổ số miền Trung ngày 19-04-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 19-04-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
71
05
75
79
G7
719
253
612
173
G6
6895
7495
4180
3594
5502
7298
1144
0643
0635
6372
8655
9959
G5
2177
6198
4939
6100
G4
48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230
06459
07738
43676
43210
71246
32048
15165
62946
24542
49681
28319
05716
63438
41193
59072
44530
66184
43761
62390
22860
61167
G3
89128
18123
92510
88691
89821
68768
28627
24439
G2
61904
59626
12557
35983
G1
79318
66228
04418
89952
ĐB
722557
016849
889572
916634
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 04 02 - 05 00
1 18 - 19 10 - 10 18 - 12 - 16 - 19
2 28 - 23 28 - 26 21 27
3 30 38 38 - 35 - 39 34 - 30 - 39
4 49 - 46 - 48 46 - 42 - 43 - 44
5 57 59 - 53 57 52 - 55 - 59
6 68 - 61 65 68 61 - 60 - 67
7 77 - 71 - 73 - 77 76 72 - 75 72 - 72 - 73 - 79
8 84 - 80 81 83 - 84
9 98 - 95 - 95 91 - 94 - 98 - 98 93 90
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 30 - 80 10 - 10 30 - 00 - 60 - 90
1 61 - 71 91 21 - 81 61
2 02 72 - 12 - 42 52 - 72 - 72
3 23 - 73 53 93 - 43 83 - 73
4 04 - 84 94 44 34 - 84
5 95 - 95 65 - 05 35 - 75 55
6 26 - 46 - 76 46 - 16
7 57 - 77 - 77 57 27 - 67
8 18 - 28 - 68 - 98 28 - 38 - 48 - 98 - 98 18 - 38 - 68
9 19 49 - 59 19 - 39 39 - 59 - 79

Xổ số miền Trung ngày 12-04-2023

XSMT » XSMT Thứ tư » XSMT 12-04-2023
Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
G8
22
01
87
92
G7
633
691
563
980
G6
1045
2985
5226
9883
9078
3697
8110
3883
4278
0353
6871
0469
G5
5905
9126
8871
5169
G4
67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490
38454
69294
77292
92488
25508
41390
53936
35055
29779
06604
26718
55976
68907
81159
36270
67656
17242
63689
02998
42686
32688
G3
98856
68973
20542
01290
17607
07270
89791
34009
G2
31487
25191
12214
50109
G1
97739
12062
14043
86292
ĐB
197233
364910
619438
380542
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 00 - 05 08 - 01 07 - 04 - 07 09 - 09
1 10 14 - 10 - 18
2 26 - 22 26
3 33 - 30 - 33 - 39 36 38
4 45 42 43 42 - 42
5 56 54 55 - 59 56 - 53
6 60 62 63 69 - 69
7 73 78 70 - 71 - 76 - 78 - 79 70 - 71
8 87 - 85 - 88 - 89 88 - 83 83 - 87 89 - 80 - 86 - 88
9 98 - 90 91 - 90 - 90 - 91 - 92 - 94 - 97 92 - 91 - 92 - 98
Đuôi Đà Nẵng Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế
0 30 - 00 - 60 - 90 10 - 90 - 90 70 - 10 70 - 80
1 91 - 01 - 91 71 91 - 71
2 22 62 - 42 - 92 42 - 42 - 92 - 92
3 33 - 33 - 73 83 43 - 63 - 83 53
4 54 - 94 14 - 04
5 05 - 45 - 85 55
6 56 - 26 36 - 26 76 56 - 86
7 87 97 07 - 07 - 87
8 98 - 88 88 - 08 - 78 38 - 18 - 78 98 - 88
9 39 - 89 79 - 59 09 - 09 - 69 - 69 - 89
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Thứ sáu, Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Sổ mơ