Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 13-05-2023

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 13-05-2023
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
99
83
36
54
G7
989
469
377
766
G6
4106
4451
2033
9561
0394
3317
8693
5715
5103
2638
2022
7425
G5
7150
0498
7250
6534
G4
64425
60618
32023
86786
87397
67483
86697
16605
32611
50715
50502
87819
70701
81630
78052
37958
67085
76377
73969
48311
30631
25838
04377
70191
32544
69279
48001
39911
G3
81874
44529
60303
50827
09437
30345
99532
56348
G2
62399
52151
99932
46687
G1
96075
88024
40091
25776
ĐB
135994
151753
159503
571486
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 03 - 01 - 02 - 05 03 - 03 01
1 18 11 - 15 - 17 - 19 11 - 15 11
2 29 - 23 - 25 24 - 27 22 - 25
3 33 30 32 - 31 - 36 - 37 32 - 34 - 38 - 38
4 45 48 - 44
5 50 - 51 53 - 51 52 - 50 - 58 54
6 61 - 69 69 66
7 75 - 74 77 - 77 76 - 77 - 79
8 86 - 83 - 89 83 85 86 - 87
9 94 - 97 - 97 - 99 - 99 98 - 94 91 - 93 91
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 50 30 50
1 51 51 - 01 - 11 - 61 91 - 11 - 31 91 - 01 - 11
2 02 32 - 52 32 - 22
3 23 - 33 - 83 53 - 03 - 83 03 - 03 - 93
4 94 - 74 24 - 94 44 - 34 - 54
5 75 - 25 05 - 15 45 - 15 - 85 25
6 86 - 06 36 86 - 66 - 76
7 97 - 97 27 - 17 37 - 77 - 77 87 - 77
8 18 98 58 48 - 38 - 38
9 99 - 29 - 89 - 99 19 - 69 69 79

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 06-05-2023

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 06-05-2023
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
64
67
16
29
G7
284
333
178
051
G6
9051
4766
1537
4883
6318
0224
5579
2603
1979
4281
3120
1783
G5
3461
6904
3834
9724
G4
33185
49717
47461
41498
84549
42624
87138
66833
50016
81070
00285
93794
45940
06169
36565
06402
82064
62990
27313
84966
14732
82649
06822
20100
75192
54285
98362
41269
G3
18991
97545
43149
36742
00569
41324
18323
08312
G2
58384
97454
00384
53661
G1
55773
48535
31762
15155
ĐB
899797
960928
060842
549039
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 02 - 03 00
1 17 16 - 18 13 - 16 12
2 24 28 - 24 24 23 - 20 - 22 - 24 - 29
3 38 - 37 35 - 33 - 33 32 - 34 39
4 45 - 49 49 - 40 - 42 42 49
5 51 54 55 - 51
6 61 - 61 - 64 - 66 69 - 67 62 - 64 - 65 - 66 - 69 61 - 62 - 69
7 73 70 79 - 78 - 79
8 84 - 84 - 85 85 - 83 84 85 - 81 - 83
9 97 - 91 - 98 94 90 92
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 70 - 40 90 00 - 20
1 91 - 51 - 61 - 61 61 - 51 - 81
2 42 42 - 02 - 32 - 62 12 - 22 - 62 - 92
3 73 33 - 33 - 83 13 - 03 23 - 83
4 84 - 24 - 64 - 84 54 - 04 - 24 - 94 84 - 24 - 34 - 64 24
5 45 - 85 35 - 85 65 55 - 85
6 66 16 66 - 16
7 97 - 17 - 37 67
8 98 - 38 28 - 18 78
9 49 49 - 69 69 - 79 - 79 39 - 29 - 49 - 69

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 29-04-2023

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 29-04-2023
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
60
20
12
09
G7
766
246
131
406
G6
8980
8434
4961
3287
9108
9057
9843
1158
7804
3454
3658
2355
G5
2410
3626
6585
9001
G4
01130
13188
17130
99230
47226
85071
94520
16082
67755
98155
68384
15922
34818
92005
52471
22228
67622
72594
76010
28960
01451
51690
80510
69637
48063
05309
40143
01502
G3
18409
86498
59960
06638
16820
07364
66474
55898
G2
20495
10754
03548
48958
G1
68556
49181
48528
72326
ĐB
356255
996045
482282
338805
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 05 - 08 04 05 - 01 - 02 - 06 - 09 - 09
1 10 18 10 - 12 10
2 26 - 20 22 - 20 - 26 28 - 20 - 22 - 28 26
3 30 - 30 - 30 - 34 38 31 37
4 45 - 46 48 - 43 43
5 55 - 56 54 - 55 - 55 - 57 51 - 58 58 - 54 - 55 - 58
6 61 - 60 - 66 60 64 - 60 63
7 71 71 74
8 88 - 80 81 - 82 - 84 - 87 82 - 85
9 95 - 98 94 98 - 90
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 30 - 10 - 20 - 30 - 30 - 60 - 80 60 - 20 20 - 10 - 60 90 - 10
1 71 - 61 81 71 - 31 - 51 01
2 82 - 22 82 - 12 - 22 02
3 43 63 - 43
4 34 54 - 84 64 - 04 - 94 74 - 54
5 55 - 95 45 - 05 - 55 - 55 85 05 - 55
6 56 - 26 - 66 26 - 46 26 - 06
7 87 - 57 37
8 98 - 88 38 - 08 - 18 28 - 28 - 48 - 58 58 - 58 - 98
9 09 09 - 09

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 22-04-2023

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 22-04-2023
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
68
77
90
58
G7
803
412
102
465
G6
1398
2650
2889
8598
5320
3835
8990
4440
4426
1233
2850
1180
G5
4216
2420
0955
6523
G4
12890
71358
05991
74940
66751
87445
01847
25701
32013
74711
90531
25186
00441
31004
11778
48151
21347
63437
08001
69877
75909
23622
51181
99921
84920
82516
53881
98882
G3
51502
29178
15141
72585
84881
79400
40798
93266
G2
94597
87730
45904
35662
G1
19467
08555
11487
90722
ĐB
671998
266655
064949
855143
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 - 03 01 - 04 04 - 00 - 01 - 02 - 09
1 16 13 - 11 - 12 16
2 20 - 20 26 22 - 20 - 21 - 22 - 23
3 30 - 31 - 35 37 33
4 40 - 45 - 47 41 - 41 49 - 40 - 47 43
5 58 - 50 - 51 55 - 55 51 - 55 50 - 58
6 67 - 68 62 - 65 - 66
7 78 77 78 - 77
8 89 85 - 86 87 - 81 81 - 80 - 81 - 82
9 98 - 90 - 91 - 97 - 98 98 90 - 90 98
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 90 - 40 - 50 30 - 20 - 20 00 - 40 - 90 - 90 20 - 50 - 80
1 91 - 51 41 - 01 - 11 - 31 - 41 81 - 01 - 51 81 - 21 - 81
2 02 12 02 22 - 22 - 62 - 82
3 03 13 43 - 23 - 33
4 04 04
5 45 55 - 35 - 55 - 85 55 65
6 16 86 26 66 - 16
7 67 - 47 - 97 77 87 - 37 - 47 - 77
8 98 - 58 - 68 - 78 - 98 98 78 98 - 58
9 89 49 - 09

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 15-04-2023

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 15-04-2023
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
88
08
41
92
G7
369
019
694
552
G6
9317
9206
8238
9582
4996
7202
2010
9169
3260
9515
9141
2496
G5
5122
3245
3086
0766
G4
73399
78479
90799
64227
16650
46520
07524
94710
09166
42425
66135
24718
28503
81596
05083
69617
61209
35145
02723
57012
72605
50652
92566
66095
52394
15287
08694
88550
G3
64500
86620
01178
06547
18483
03132
05228
45749
G2
94447
87080
85647
73771
G1
30316
67465
41561
53484
ĐB
423809
514982
499979
996093
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 - 00 - 06 03 - 02 - 08 09 - 05
1 16 - 17 10 - 18 - 19 17 - 10 - 12 15
2 20 - 20 - 22 - 24 - 27 25 23 28
3 38 35 32
4 47 47 - 45 47 - 41 - 45 49 - 41
5 50 52 - 50 - 52
6 69 65 - 66 61 - 60 - 69 66 - 66
7 79 78 79 71
8 88 82 - 80 - 82 83 - 83 - 86 84 - 87
9 99 - 99 96 - 96 94 93 - 92 - 94 - 94 - 95 - 96
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 - 20 - 20 - 50 80 - 10 10 - 60 50
1 61 - 41 71 - 41
2 22 82 - 02 - 82 32 - 12 52 - 52 - 92
3 03 83 - 23 - 83 93
4 24 94 84 - 94 - 94
5 65 - 25 - 35 - 45 45 - 05 95 - 15
6 16 - 06 66 - 96 - 96 86 66 - 66 - 96
7 47 - 17 - 27 47 47 - 17 87
8 38 - 88 78 - 08 - 18 28
9 09 - 69 - 79 - 99 - 99 19 79 - 09 - 69 49
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Thứ sáu, Ngày 24 Tháng 05 Năm 2024

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Sổ mơ